www.bohdankezik.art.pl
Filmy Bohdana Kezika

Powrót do listy filmówDOMINIK

Droga życia i pracy malarza prof. Tadeusza Dominika w 80 rocznicę urodzin. Film pokazuje dzieło życia artysty przez pryzmat wystawy jubileuszowej w Królikarni. Wypowiadają się prof. Stanisław Andrzejewski, prof. Adam Myjak, Elżbieta Dzikowska, Delfina Krasicka, synowa Edyta oraz Marek Nowakowski.

www.bohdankezik.art.pl